• VI HAR VARORNA PÅ LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS!

 

Hållbarhet

MILJÖBERÄTTELSE 2022

ORGANISATION OCH VERKSAMHET
Vi strävar efter att vara en ledande leverantör inom miljöprodukter och miljökunskap!

Bädd & Bad är ett Helsingborgsbaserat företag som producerar och säljer produkter bland annat till hotellindustrin, kommuner, sjukhus och landsting. Vi är representerade framförallt i Europa och distribuerar världen över.

Bädd & Bad påbörjade sitt miljöarbete genom att se över produktsortimentet och leverantörernas miljömärkning. Därefter har företaget strävat efter att i möjligaste mån sätt välja produkter och leverantörer som överensstämmer med företagets miljömål.

Vi gick ytterligare ett steg vidare inom miljöarbetet genom att miljödiplomera företaget och vi fokuserar framför allt på att utveckla/förändra våra befintliga produkter till att bli miljövänliga, välja leverantörer med bra miljöprestanda, minska energianvändningen i våra lokaler samt minska miljöpåverkan från våra transporter och resor. Ett par år senare tog vi beslutet att fortsätta denna resa fast i egen regi.

Vi bryr oss om miljön!

MILJÖPÅVERKAN

En bedömning av företagets miljöaspekter är gjord och de betydande miljöaspekter verksamheten har är inom leverantörs- och entreprenörstjänsterna, inköp av produkter för försäljning, energianvändning, fordon och arbetsmaskiner samt resor och varutransporter.

Vi har upprättat ett lager i Tyskland som minskar transporterna ner i Europa.
 
MILJÖPOLICY

Bädd & Bad tillhandahåller hotellprodukter för den europeiska marknaden. Vi vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera goda lösningar för våra kunder. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att finna den bästa lösningen i alla lägen. Företagets sortiment bygger huvudsakligen på användning av förnybara, återanvändbara och biologiskt lätt nedbrytbara material. Vi strävar efter att öka sortimentet av miljömärkta produkter.

Bädd & Bad

-          Satsar på miljömedveten egen personal och miljömedvetna leverantörer av utrustning och transporter

-          Uppfyller gällande bestämmelser på miljöområdet

-          Förebygger förorening och minskar på onödig resursförbrukning genom effektivisering av transporter, energianvändning och återvinning av uttjänta produkter


MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN

Miljöansvarig på Bädd & Bad är Marie Berg.

De miljömål som formulerats för innevarande år omfattar att vi ska ta fram nya miljömärkta samt ekologiska produkter, minska miljöpåverkan från våra produkter, välja leverantörer med bra miljöprestanda, minska energianvändningen i våra lokaler, begränsa miljöpåverkan från våra transporter och resor samt att utbilda vår personal. På detta sätt kan vi hjälpa våra kunder att komma ett steg längre i sitt miljöarbete, med såväl stort urval av produkter som kunskap.

Helsingborg 2022-01-10

 /Marie Berg